Tagarchief: synchroniciteit

De morfologische velden van Rupert Sheldrake

Rupert Shedrake

Rupert Sheldrake (28 juni 1942) is een Engels doctor in de celbiologie en auteur van vele boeken. Sheldrake kwam in de jaren 90 sterk in het nieuws als een van de deelnemers aan het spraakmakende VPRO-programma Een schitterend ongeluk van Wim Kayzer. Hij heeft het concept morfisch veld verder ontwikkeld, gebaseerd op het oudere begrip morfogenetische velden. Dit begrip werd eerder gebruikt door T.H. Huxley en de Franse filosoof Henri Bergson via het begrip ‘noösfeer’ van de paleontoloog/jezuïet Teilhard de Chardin.

Hij heeft onderzoek gedaan naar en geschreven over onder andere de ontwikkeling en het gedrag van dieren en planten, telepathie, perceptie en metafysica. Hij heeft zijn focus speciaal gericht op die vraagstukken die (nog) geen oplossing hebben gevonden, zoals het gedrag en de communicatie onderling van mieren, duiven die hun hok terug vinden, honden die de thuiskomst van hun baas ‘weten’, etc. Hij doet dit door fundamenteel experimenteel onderzoek met een zeer beperkt budget. Sheldrake is afgestudeerd en gepromoveerd aan de Universiteit van Cambridge.

Een onorthodoxe wetenschapper

Rupert Sheldrake is een bijzondere wetenschapper met onorthodoxe denkbeelden. Bewonderd door vele tijdgenoten, maar ook verguisd als pseudo-wetenschapper, die geen toetsbaar bewijsmateriaal aandraagt voor zijn stellingen. Maar zijn opvattingen stemmen wél tot nadenken over wezenlijke vraagstukken. In zijn boek Zeven experimenten die de wereld kunnen veranderen bepleit Sheldrake fundamenteel onderzoek om antwoorden te vinden op de volgende vraagstukken:

  • Huisdieren bezitten het vermogen om de thuiskomst van hun baasje aan te voelen.
  • Duiven kunnen hun thuis terugvinden, zelfs als hun til verplaatst wordt
  • Groepen blinde termieten bezitten het vermogen om te communiceren over de bouw van hun heuvel
  • Mensen voelen aan wanneer ze van achteren bekeken worden
  • Mensen met geamputeerde ledematen, voelen soms nog pijn in hun weggenomen lichaamsdeel. Is deze pijn echt of verbeelding?
  • Is het mogelijk dat de fundamentele constanten in de huidige wetenschap toch niet zo constant zijn?
  • De verwachting van de onderzoeker van een psychologisch verschijnsel kan de resultaten beïnvloeden; is dit ook zo bij de exacte wetenschap?

Het morfologische veld

Een morfisch veld (Engels: morphic field) is een door de Britse wetenschapper Rupert Sheldrake geïntroduceerd begrip waaraan de theorie van morfische resonantie gekoppeld is. Deze hypothese is gebaseerd op de veldtheorie waarbij een holistische benadering wordt gebruikt.

De theorie stelt dat er uitwisseling van informatie door groepen van gelijkaardige morfische eenheden plaats vindt, via morfische velden, die een collectief geheugen vormen. De term morfisch veld omvat morfogenetische, gedrags-, sociale-, culturele- en geestelijke velden.

Michael Faraday was, in de jaren 1840, de eerste die het veldbegrip in de wetenschap gebruikte, en wel in verband met elektriciteit en magnetisme. Cruciaal was zijn inzicht dat we onze aandacht niet moeten richten op een energiebron, maar op de ruimte er om heen. De theorie rond de morfische velden richt zich op de vraagstukken rond gewoontevorming in de natuur zoals: kristalvorming, de oriëntatie van duiven op de weg terug naar hun hok, het termietengedrag voor het bouwen van burchten, onderzoek naar fantoomledematen en waarom honden weten wanneer hun baasje in aantocht is, of hoe een persoon "voelt" dat er iemand naar deze persoon staart.

Collectief geheugen

Nu we de theorie kennen achter het morfologische veld, durven we, niet gehinderd door kritische wetenschappers, het ‘collectieve geheugen in ruimte en tijd’ door te trekken naar onze eerdere beschouwing over synchroniciteit. Als er inderdaad sprake is van een collectief onderbewustzijn (Carl Gustav Jung), dan zou de morfologische veldtheorie de oorzaak kunnen zijn van synchroniciteit, van zinvol toeval.

Volgens sommigen heeft synchroniciteit haar wortels in de kwantumfysica; experimenten tonen namelijk aan dat er in werkelijkheid nauwelijks scheiding tussen materie bestaat. Alles is op alle niveaus een constant bewegend web van informatie, dat uiterst gevoelig is voor de bewegingen van ander delen van zichzelf. Zo kunnen twee fotonen door een enorme afstand gescheiden zijn, maar kan een verandering in het ene foton toch een gelijktijdige verandering in het andere bewerkstelligen.

De sleutel is wellicht correlatie in plaats van causaliteit. Twee gebeurtenissen kunnen verbonden zijn zonder een ‘oorzaak-gevolg’ relatie te hebben. Er is geen duidelijke grens tussen synchroniciteit en intuïtie; soms lijkt het alsof beide aan het werk zijn. Intuïtie kan u in en bepaalde richting leiden, maar meestal geeft ook het universum u een duwtje in de rug. Er zijn blijkbaar zowel interne als externe gebeurtenissen die op een of andere manier samenwerken. Er wordt gezegd dat alleen degenen die voor synchroniciteit openstaan dit ervaren. Hoe meer iemand zich er bewust van wordt, des te vaker het voorkomt. Wellicht dat dit artikel over Rupert Sheldrake en de blog post over synchroniciteit ook een duwtje geeft.

Bronnen

Wikipedia

Loesje.info

© Frank van Exter

Advertenties