Tagarchief: relativiteitstheorie

Einstein voor dummies

De grootste dummy ben ik zélf…

Als ik 's nachts naar het uitspansel kijk, kijk ik naar het verleden. De sterrenhemel is als de schaduw op de wand van Plato's grot: een afspiegeling van de werkelijkheid.
Het licht van de dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel Alpha Centauri doet er ruim vier jaar over om ons te bereiken. Het centrum van de Melkweg is 20.000 lichtjaar van ons verwijderd. En dat is nog maar één van de ontelbare sterrenstelsels.

De afstanden in het universum zijn zo onvoorstelbaar groot, dat zelfs het licht – c = 299 792 458 m/s – er veelal miljarden jaren over kan doen. En het heelal dijt nog steeds uit en zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook blijven doen.

Diezelfde constante c (in vacuüm gemeten) vinden we terug in de beroemde formule van Albert Einstein: E = mc².
Daaruit volgt dat verandering van energie (E) gelijk is aan de verandering van massa (m), vermenigvuldigd met het kwadraat van de lichtsnelheid ©.
De massa-energierelatie is een verband tussen de natuurkundige grootheden massa en energie, dat in 1905 op theoretische gronden afgeleid door Albert Einstein uit zijn speciale relativiteitstheorie.
Bron: Wikipedia.

Een jong genie

Op 26 september 1905 – op zesentwintigjarige leegtijd – publiceerde Einstein zijn speciale relativiteitstheorie in het Duitse tijdschrift Annalen der Physik. Op 21 november plaatste het tijdschrift nog een artikel van zijn hand, waarin hij een gevolg van zijn nieuwe theorie verder onderzocht. Het artikel heette Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? (Is de traagheid van een lichaam afhankelijk van zijn energie-inhoud?) en het antwoord dat Einstein gaf, was “ja”.
Een lichaam (voorwerp) dat energie opneemt, bijvoorbeeld door licht te absorberen, krijgt een grotere traagheid (massa): het wordt minder gemakkelijk te versnellen. De toename van de massa Δm hangt samen met de opgenomen energie ΔE volgens de relatie ΔE = Δm.c² Hierin is c de lichtsnelheid (299 792 458 m/s). De massa-energierelatie kwam dus voort uit de relativiteitstheorie plus een voor de hand liggende, maar gewaagde aanname.
De theorie leert dat er niets sneller is dan de snelheid van het licht, hetgeen ook in de praktijk bevestigd wordt.
Wellicht worden we in ons denken beperkt door inzicht in meer-dimensionale tijd-ruimte concepten. In de snaartheorie houden natuurkundigen zelfs rekening met 10 of 11 dimensies.

© Frank van Exter

Advertenties